luni, 27 februarie 2012

RUGĂCIUNE

-->
Rugăciune către Dumnezeu pentru cei ce nu merg la şcoală

            Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Cela ce ai zis:„ Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci unora ca acestora este Împărăţia Cerurilor, Dumnezeule Preasfinte, izvor de nemărginită înţelepciune şi nemăsurată bunătate, Făcător al tuturor celor văzute şi nevăzute, ascultă rugăciunea noastră, ce o înalţăm către Tine cu inimă curată şi cu adâncă umilinţă.
            Milostiveşte-te, Doamne spre copiii din toată lumea, care din răutate, sau din nebăgare de seamă sau din indiferenţa părinţilor sau din alte pricini stricătoare de inimi tinere au fost lipsiţi de învăţătura Şcolii. Doamne Dumnezeule, Care ai binevoit, să-i trimiţi pe acest pământ, Multmilostive Doamne, Care dai hrană păsărilor cerurilor, animalelor şi tuturor vieţuitoarelor pământului, Cel ce păzeşti floarea ce răsare în mijlocul stâncilor hrăneşte, creşte, învaţă şi  păzeşte cu bine pe aceşti copiii.
Umple-i, Doamne, de înţelepciune luminată şi pricepere sfântă, care se pogoară de la Tine, Părintele luminilor. Descoperă-le calea spre Şcoală şi Biserică de unde vor afla Cuvântul Tău cel adevărat şi dătător de viaţă precum şi învăţăturile ştiinţelor folositoare. Apără-i pe ei de toate cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Porunceşte îngerilor Tăi ca totdeauna să fie călăuzitorii şi povăţuitorii lor luminaţi, spre toate faptele cele bune.
            Rugămu-ne Ţie, Doamne, deschide mintea lor ca să te cunoască pe Tine, cât se poate mai mult. Trimite harul Tău asupra lor şi-i învredniceşte să treacă cu bună rânduială vremea învăţăturii. Povăţuieşte-i să umble şi să lucreze cu înţelepciune în tot cursul vieţii lor, ca prin ei să se slavească Preafânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Laze Andreea
„Centrul catehetic Protopop Martir Aurel Munteanu” – biserica Huedin II


Un posibil articol de ziarŞcoala - un ideal obligatoriu

  În aceste rânduri mă voi referi mai mult la amprenta etică pe care Şcoala a lăsat-o asupra mea, referindu-mă mai puţin la stilul arhitectural ce o caracterizează şi o face atât de specială din punctul meu de vedere. 
    Cu toţii conştientizăm importanţa şcolii,rostul timpului ce se scurge leneş la orele de curs sau atitudinea, câteodată, austeră a profesorilor. Nu o consider drept o clădire uriaşă şi mohorâtă, ci un lăcaş în care viitorul meu începe să înflorească, ajutându-mă astfel să ating idealul, pe care cu siguranţă mulţi şi-l doresc. 
    Poarta brună de fier, mereu scârţâind cand o deschid, parcă îmi şopteşte prin acest zgomot cuvinte măgulitoare la adresa celei pe care o păzeşte şi o înconjoară. De asemenea, draperia, de un galben palid, îi dă o notă de subtilitate, iar băncile, mereu lustruite îmi conferă, mie personal un simţământ de protecţie asupra celei ce-mi însuşeşte zi de zi detalii şi amănunte folositoare. Aceeaşi atitudine o au şi pomii, florile, chiar şi păsările, ce o privesc atât de uimite. 
    Apoi copiii ...glasurile lor zglobii ce răsar la clinchetul clopoţelului trezesc în mine emoţii greu de descris. Mă încântă de altfel, cum sub praful acela magic de cretă, distracţia şi studiul se pot împleti atât de bine şi atât de armonios.    
Deci, şcoala poate fi privită ca un loc în care prezenţa elevilor este obligatorie dar şi o cale către un succes adorat.

MARIA BRADU
„Centrul catehetic Protopop Martir Aurel Munteanu” – biserica Huedin II 
  

Scrisoare către Dumnezeu despre Şcoala mea


Mult iubitul meu Dumnezeu,

       Îţi scriu aceste rânduri cu scopul de-aţi aduce mulţumire şi slavă pentru faptul că eşti Ocrotitorul, Luminătorul şi Călăuzitorul minţii mele.
       Tată Ceresc, ţie îţi ofer necontenită recunoştinţă pentru potolirea setei mele de cunoaştere, prin plasarea într-un cadru atât de ordonat şi benefic precum Şcoala. Doresc să-ţi mărturisesc că fără ajutorul acestei familii numite Şcoală dezvoltarea mea ar fi fost bolnăvicioasă, deoarece e cu neputinţă să nu se remarce de către un elev cărămizile ce le orânduieşte şcoala în drumul zămislirii propriii personalităţi.

INTERVIU cu preotul despre şcolile absolvite


1. Ce şcoli aţi absolvit?

În anul 1990 Şcoala cu clasele I-VIII, nr 4, Zalău; în anul 1996 Seminarul Teologic Cluj. Anul 2000 a însemnat pentru mine absolvirea Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” Sibiu, după care au urmat cursurile post universitare „Masterat” (2000-2011), obţinerea titlului de Doctor în Teologie, specialitatea Vechiul Testament.