sâmbătă, 4 iunie 2011

Interviu cu protopopul Talos CiprianInterviu cu Părintele Ciprian Taloş – biserica „Sf.Treime” Huedin II
Pr. Ciprian Taloş sfătuieşte pe tineri să aleagă îndreptarea şi cumpătarea "la vreme", curăţenia sufletească şi trupească, postul şi rugăciunea, în contextul unui secol bulversat de false valori şi tentaţii păcătoase.

 1. Cât respectă tinerii cerinţele Bisericii?

Nu putem privi problema cantitativ, ea trebuie privită calitativ. Unii tineri respectă cerinţele Bisericii, se identifică cu Biserica (se poate citi şi confesiunea) de care aparţin şi încearcă să împlinească preceptele spirituale şi morale specifice. Alţi tineri nu par a fi dispuşi să împlinească cele ale Bisericii, considerând că vor avea timp la bătrâneţe sau privind prescripţiile religioase ca depăşite, conservatoare şi nu în „pas cu lumea”. Duhul lumii nu e întotdeauna bun, creştinul are chemarea de a forma lumea după duhul lui Hristos.
Tinerii uită că viaţa Bisericii este viaţa lui Hristos, împlinirea preceptelor morale însemnând asumarea cuvintelor Domnului Iisus.
Constatăm din experinţa noastră pastoral-misionară că cea mai mare problemă pentru tânăr este dilema în care trăieşte cu privire la relaţiile trupeşti păcătoase. Asistăm la o „revoluţie sexuală”, la o presiune morală asupra tinerilor în mass-media, în societate, în cercul de prieteni. În aceste medii, dacă îţi exprimi opinia şi dorinţa de a duce o viaţă curată eşti îndepărtat, apostrofat, luat în derâdere. Când „toată lumea” se defineşte cu „totul este permis, e libertatea ta” vă daţi seama cât este de greu ca slujitor al Bisericii să îl lămureşti pe tânăr că păcatele trupeşti sunt un drum greşit în viaţa lui şi pot avea urmări negative în sănătatea lui şi chiar în perspectiva dorinţei de a întemeia „la vreme potrivită” o familie.
Toate aceste probleme aduc nelinişti, stări de nervozitate, situaţii de certuri între părinţi şi copii, sau chiar între colegi de clasă sau de liceu.
Tânărul, dar şi profesorul, familia şi Biserica trebuie să conştientizeze că învăţătura lui Dumnezeu este aceeaşi, nu se poate schimba după pofta sau plăcerile noastre. Dacă în cele zece porunci scrie „Să nu fii desfrânat”(porunca a 7-a), ce putem noi să spunem sau să nuanţăm mai mult. Împlineşte porunca şi umblă pe calea bineplăcută Domnului!
Dacă alegi viaţa cu Hristos, eşti fericit, dacă alegi viaţa păcatului, să iei aminte la fiul risipitor - s-a făcut „foamete mare” în ţara unde a cheltuit averea cu desfrânatele! Păcatul face foame, erodează fiinţa, o slăbeşte, îi şterge chipul hristic cu care omul a fost înzestrat.
Îndreptarea şi cumpătarea la vreme, aceasta indicăm tinerilor noştri!

 1. Pentru că nu mai e mult până când începe Postul Crăciunului, ce sfaturi aţi da în respectarea lui?

Postul este un mijloc, nu este un scop în sine. Prin post, în cazul nostru Postul Crăciunului, ne pregătim duhovniceşte pentru evenimentul Naşterii Domnului Iisus Hristos, „Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevărat”, întrupat pe pământ pentru mântuirea noastră. Ţinta este întâlnirea cu PRUNCUL IISUS în Betleemul sufletelor noastre.
În istoria religiilor întâlnim postul în fiecare din acestea, ca mijloc de curăţire interioară. La fel şi în creştinism, în caz particular, în Ortodoxie, prin post ne pregătim să fim mai curaţi sufleteşte şi trupeşte pentru a ne întâlni cu Hristos în Sfânta Împărtăşanie.
Creştinul îşi asumă postul în viaţa lui, după credinţa sa. Consider postul o problemă de credinţă şi de voinţă, atât în dimensiunea împlinirii lui alimentare, cât mai ales în cea a pregătirii duhovniceşti: rugăciune, fapte bune, împăcarea cu semenul tău, cercetarea bisericii, spovedanie şi împărtăşanie, citirea Sfintei Scripturi (măcar a câtorva versete din Noul Testament pe zi).
Sfatul cel mai simplu pe care l-aş da unui tânăr: să îţi doreşti să posteşti, să pui început bun în acest sens, să simţi că postul este şi pentru tine, să simţi că prin post te apropii mai mult de Hristos!

 1. Ce părere aveţi referitor la  problema CIP-urilor biometrice?

Este o problemă foarte controversată şi mult discutată la noi în ţară şi nu numai. Ea s-a declanşat la sfârşitul lunii Decembrie 2008 când România a devenit prima ţară-pilot-cobai de pe planetă cu un asemenea proiect experimental, iar guvernarea de atunci a reglementat aceasta prin: OGU 94/2008, HG 1566/2008, OG 207 din 04/12/2008. Ne-au lăsat o moştenire frumoasă!?.......Nu e numai vina lor; şi ei  au „ascultat” de ALŢII.......
      Biserica Ortodoxă a luat act şi poziţie faţă de CIP-urile biometrice ce vor fi prezente în noile paşapoarte, iar din 2011 şi pe cărţile de identitate. A reacţionat şi Sfântul Sinod, dar cele mai aspre critici la adresa acestor mici instrumente, ce vor stoca toate datele personale inclusiv amprenta digitală şi planul facial, le-a avut Părintele Iustin Pârvu de la Mănăstirea Radu Vodă (http://ortodoxiesiviata.blogspot.com/2009/01/apelul-printelui-iustin-prvu-ctre-toi.html,
şi Sinodul Mitropoliei Clujului (http://groups.google.com/group/ortodoxia/browse_thread/thread/019729906615f77d) precum şi multe alte medii ortodoxe laice sau clericale.
      Este greu de tratat în spaţiile unei reviste de liceu această problemă controversată, de aceea voi indica câteva site-uri foarte importante care vă vor lămuri pe deplin. Vă rog să le deschideţi:
-          http://www.razbointrucuvant.ro

Insist totuşi asupra unui interviu ce lămureşte şi contextul mondial al problematicii CIP RIFID.

În încheiere, aş dori să transmit tutoror tinerilor şi profesorilor Liceului „Octavian Goga” Huedin, multă sănătate, bucurie, pace şi linişte sufletească! Dumnezeu să ne ţină tari în credinţă şi atunci pe toate le vom putea birui în Hristos!


Interviu realizat (2008) de
Andrei Bele şi Adela Oneţ (XII E)
pentru revista Pauza Mare -Lic. "O.Goga" Huedin


**************
INTERVIU IN PRAG DE SARBĂTOARE 
(INVIEREA DOMNULUI 2011)

-PT. Revista "Micii ziarişti", Grup Şcolar Huedin, înv. Livia Bota

 1. Preacucernice Părinte Protopop Taloş Ciprian, am dori să vă întrebăm ce activităţi desfăşoară Biserica Ortodoxă din Huedin, legate de educaţia elevilor?

Permiteţi-mi să vă răspund punctual:

- La nivelul Protopopiatului Huedin, în sala festivă „Sfinţii Trei Ierarhi” am găzduit şi am rostit cuvinte de învăţătură la festivaluirle de colinde din Postul Crăciunului 2010: „Dăruind din suflet” – festival concurs caritabil, destinat oferirii de cadouri copiilor de la Spitalul de Oncologie Cluj; Festivalul de colinde destinat strângerii de cadouri pentru copii cu dizabilităţi de la Şcoala Specială Huedin. La biserica centrală „Sf. Nicolae” am participat la frumosul şi de acum tradiţionalul Festival de colinde „Noi umblăm să împlinim”, unde au participat peste 100 de copii de la toate şcolile din zona Huedinului.
Desfăşurăm pe tot parcursul anului trei parteneriate încheiate cu Grupa mare-pregătitoare de la Grădiniţa „Prichindeii veseli” (întîlniri lunare); Clubul Copiilor şi Centrul Plasament „Speranţa”(întâlniri săptămânale cu D-na asistent social Şerban Florentina). Săptămâna aceasta vom încheia un parteneriat şi cu Poliţia Română pentru combaterea infracţionalităţii în rândul tinerilor.
Totodată, începând cu luna aceasta, coordonăm implementarea a două proiecte foarte importante propuse de Patriarhia Română: „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala”.
- În ce priveşte activitatea educaţională pentru tineri desfăşurată la Parohia „Sf. Treime” Huedin II, începând cu  01 noiembrie 2009 am demarat proiectul propus de Preafericitul Patriarh Daniel „Centrul Parohial pentru copii şi tineri”. Aici ne întâlnim cu tineri din clasele I-XII, elevi la Grupul Şcolar şi „Liceul „O. Goga” Huedin”. Organizăm trei cicluri de întâlniri a câte şapte seri duhovniceşti (Postul Paştelui; Perioada Paşte- Rusalii şi Postul Crăciunului) în care ne rugăm împreună, discutăm diferite teme religioase (având invitaţi colegi preoţi) sau medicale (la acest capitol beneficiind de sprijinul Doamnelor doctor Adriana Costin şi Georgeta Groza). Acordăm un timp apreciabil cântării religioase precum şi proiecţiilor de materiale cu tematică creştină. Am organizat cu aceşti tineri două excursii minunate la Mănăstirile Râşca Transilvană şi Piatra Craiului. Acest proiect numit „Centrul parohial pentru copii şi tineri” a avut încă de la început o reverberaţie deosebită în sufletul elevilor, participarea la biserică fiind peste aşteptările noastre (peste 100 de copii în fiecare seară de joi).
- Am lăsat la finalul acestui răspuns bucuria cea mai mare pe care o avem atunci când ne întâlnim cu tinerii la Taina Spovedaniei şi a Împărtăşaniei. Aici putem discuta cu fiecare tânăr în parte, oferind sfaturi folositoare pentru viaţă. Este o binecuvântare să-ţi treacă pragul bisericii în Postul Mare peste 600 de elevi şi pentru aceasta dăm „Slavă lui Dumnezeu!” 


 1. Acum că suntem în Postul Paştelui am dori să ne povăţuiţi cum trebuie să ne purtăm?

În modul cel mai firesc cu putinţă, dar cu gândul că Domnul Iisus Hristos şi-a dat viaţa pe Cruce „pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire”. Viaţa creştină apelează la starea de normalitate, de echilibru sufletesc şi trupesc. 1. Vă rugăm să ne spuneţi în câteva cuvinte ce implică funcţia de PROTOPOP?

Această funcţie implică în primul rând responsabilitate şi muncă administrativă, deoarece împreună cu personalul de secretariat, contabilitate şi asistenţă socială trebuie să coordonăm activitatea a 58 de parohii şi trei mănăstiri.
Funcţia aceasta este o ascultare încredinţată de Ierarhii noştri şi Centrul Eparhial dar trebuie întotdeauna avut în vedere că misiunea noastră principală este cea preoţească. Cele două nu se exclud, ci se completează.

 1. De când aţi ştiut că vreţi să deveniţi preot?
Este un lucru care ţine de tainele sufletului tânărului care la început îşi doreşte preoţia, este chemat la pregătirea tologică pentru aceasta, iar apoi este hirotonit şi trimis, aşa cum oarecând Domnul Hristos i-a trimis pe Apostoli zicându-le: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi… Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute (Ioan, 20, 21-23).
Nu aş putea fixa în timp chemarea mea la preoţie…de mic am iubit Biserica…chiar dacă am avut şi o frumoasă perioadă sportivă (volei) … pe care aş indica-o oricărui tânăr.

 1. Cum vi se pare această meserie?

Noi nu o considerăm meserie. PREOŢIA este MISIUNE în slujba lui Hristos. Ea nu se desfăşoară după un orar stabilit. Eşti preot 24 de ore din 24. Trebuie să fii tot timpul pregătit să răspunzi nevoilor spirituale ale credincioşilor...
            Aş dori să subliniez un lucru la această întrebare, de fapt o mărturisire pentru voi copiii... este mult mai grea preoţia decât ceea ce se vede din afară! Responsabilitatea e mare înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor...

 1. Ce calităţi trebuie să aibă un om pentru a deveni preot?

Să-l iubească pe Dumnezeu pentru a-i putea sluji Lui, să-i fie dragă rugăciunea, dar şi cântarea şi  postul  şi să fie pregătit pentru a renunţa la multe...

 1. Ce sfaturi ne puteţi da pentru a avea un comportament plăcut în faţa lui Dumnezeu?

Simte sufletul când face o faptă bună sau se apleacă spre cele rele. Să vă doriţi să vă comportaţi bine faţă de părinţi, fraţi, surori, profesori, colegi şi în primul rând faţă de Dumnezeu!

 1. Un îndemn dat elevilor...

Unul singur e prea greu de dat. Ar fi câteva...Să ştiţi să preţuiţi ceea ce aveţi, să aveţi grijă de sănătatea sufletului şi a trupului, să învăţaţi bine pentru că ceea ce dobândiţi din învăţătură nu vă poate fura nimeni!
Şi ar mai fi ceva... Nu exageraţi cu timpul acordat televizorului, computerului şi Internetului, învăţaţi să vă jucaţi în natură şi nu uitaţi de Biserică şi de Hristos- prietenul copiilor!

Sărbători fericite vouă, părinţilor şi dascălilor voştri!

Interviu realizat de Arlesiana Agrijan şi Laura Voicu, cls. III A

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu