marți, 24 martie 2015

CONCURSUL DE ORATORIE CONCURSUL DE ORATORIE 
“Versetul scripturistic preferat”


Joi 19 Martie 2015 Centrul Catehetic Protopop Aurel Munteanu, din cadrul Parohiei Huedin II, a organizat un concurs de oratorie pentru copii şi tineri pe tema “Versetul scripturistic preferat”. 

Concursul s-a desfăşurat pe cele trei grupe de vârstă: clasele I-IV; V-VIII şi IX – XII. S-a înscris un număr de 15 copii care au prezentat în mod liber în faţa juriului şi a colegilor versetul lor preferat, oferind totodată şi motivaţia moral - duhovnicească. La final au fost premiate cele mai frumoase şi mai impresionante discursuri.
          Prin acest fel de abordare inedită s-a urmărit implicarea copiilor în lectura Sfintei Scripturi, depăşirea unor praguri emoţionale de comunicare precum şi exersarea respectului şi a colegialităţii în atmosfera de competiţie
Concursul a fost coordonat de către Pr. Ciprian Taloş, protopop de Huedin şi Prof. Petronela Taloş.

miercuri, 17 septembrie 2014

Delegaţia Centrului nostru Catehetic la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi - 3/6 Septembrie 2014În Duminica Înălţării Sfintei Cruci a avut loc în biserica „Sf. Treime” Huedin II, sub îndrumarea Părintelui Ciprian Taloş, protopopul de Huedin, un moment duhovnicesc emoţionant. Grupul de tineri ai Centrului Catehetic Protopop Aurel Munteanu care participat la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi de la Baia Mare (3-6 Septembrie a.c.) au împărtăşit credincioşilor experienţele duhovniceşti trăite acolo: ospitalitatea credincioşilor de la Parohia Sf. Andrei (Baia Mare) care i-a găzduit; dimineţile cu Sfinte Liturghii în care şi-au unit cântul cu alţi tineri din ţară; conferinţele, muzeele vizitate, recitalurile muzicale (Paula Seling, Brio Sonores, Marius Ciprian Pop şi alţi artişti) dar mai ales serile de rugăciune şi cântare rostite alături de alţi 3500 de tineri.     
          Totodată a avut loc şi o predare de ştafetă în cadrul Centrului Catehetic: tinerii studenţi şi cei ce păşesc în clasa a douăsprezecea au oferit celor trei reprezentanţi ai claselor gimnaziale însemnele de suflet: Sfânta Cruce, Sfânta Scriptură şi tricoul oficial al Reuniunii Naţionale, ca dar şi responsabilitate de a reprezenta pe mai departe misiunea catehetică a Centrului Protopop Martir Aurel Munteanu, ce păşeşte începând cu această toamnă în al şaselea an de activitate.
          La final au fost invitaţi toţi copii în faţa credincioşilor rostind Rugăciunea Domnească şi salutând pe părinţii şi bunicii lor cu salutul Reuniunii Naţionale „Hristos în mijlocul nostru! - Este şi va fi!”

luni, 18 martie 2013

AGENDĂ ÎNTÂLNIRI 2013

FESTIVALUL TINERILOR CREŞTINI ORTODOCŞI
ETAPA PE PROTOPOPIAT 10 Noiembrie 2013
Premiul Special al "Centrului Catehetic Prot. Martir Aurel Munteanu"
- Studentei Ioana Maria Petran - Poiana Horea-Joi 14 Noiembrie 2013
O seară de folk minunată...
invitat Pr. Sâmpelean Florin (artist liric Opera Română Cluj Napoca)

ZIUA
ACTIVITAŢI
14 Martie
1. Rugăciune
2. Cântare
3. Lansarea unui concurs: identitate şi continuitate: alcătuirea logoului Centrului Catehetic
4. Cuvânt către cei mici – îndemn la ascultare şi la rugăciune
     Cuvânt către adolescenţi – de la imoralitate la posibile tragedii

21 Martie
1. Rugăciune
2. Work shop  - materiale: cartoane roşii/cartoane albe, pixuri
                        - grupe de câte 10 copii
                        - numirea grupei cu un nume de sfânt
                        - notarea numelor copiilor pe hartia albă
                        - „Virtuţi dorite de noi   Păcate de care să ne ferim”
                        - prezentarea planşelor şi premierea celor mai bune alcătuiri
3. Cântare

28 Martie
1. Rugăciune
2. Cântare
3. Proiecţie film: Căţeluşul (producţie ortodoxă creştină)
4  Aprilie
1. Rugăciune
2. Cântare
3. Proiecţie film: Binecuvântată fii închisoare
11 Aprilie
1. Rugăciune
2. Cântare
3. Despre fumat – prezentare film pps D-na dr GROZA
18 Aprilie
1. Rugăciune
2. Cântare
3. INVITAT:  Pr. Ştefăniţă Potra: Mai există „dragoste de patrie” în viaţa tinerilor?
25 Aprilie
1. Rugăciune
2. Cântare
3. Interviu: Prof. Doru Rus
28 Aprilie
Concert Florii

luni, 27 februarie 2012

RUGĂCIUNE

-->
Rugăciune către Dumnezeu pentru cei ce nu merg la şcoală

            Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Cela ce ai zis:„ Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci unora ca acestora este Împărăţia Cerurilor, Dumnezeule Preasfinte, izvor de nemărginită înţelepciune şi nemăsurată bunătate, Făcător al tuturor celor văzute şi nevăzute, ascultă rugăciunea noastră, ce o înalţăm către Tine cu inimă curată şi cu adâncă umilinţă.
            Milostiveşte-te, Doamne spre copiii din toată lumea, care din răutate, sau din nebăgare de seamă sau din indiferenţa părinţilor sau din alte pricini stricătoare de inimi tinere au fost lipsiţi de învăţătura Şcolii. Doamne Dumnezeule, Care ai binevoit, să-i trimiţi pe acest pământ, Multmilostive Doamne, Care dai hrană păsărilor cerurilor, animalelor şi tuturor vieţuitoarelor pământului, Cel ce păzeşti floarea ce răsare în mijlocul stâncilor hrăneşte, creşte, învaţă şi  păzeşte cu bine pe aceşti copiii.
Umple-i, Doamne, de înţelepciune luminată şi pricepere sfântă, care se pogoară de la Tine, Părintele luminilor. Descoperă-le calea spre Şcoală şi Biserică de unde vor afla Cuvântul Tău cel adevărat şi dătător de viaţă precum şi învăţăturile ştiinţelor folositoare. Apără-i pe ei de toate cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Porunceşte îngerilor Tăi ca totdeauna să fie călăuzitorii şi povăţuitorii lor luminaţi, spre toate faptele cele bune.
            Rugămu-ne Ţie, Doamne, deschide mintea lor ca să te cunoască pe Tine, cât se poate mai mult. Trimite harul Tău asupra lor şi-i învredniceşte să treacă cu bună rânduială vremea învăţăturii. Povăţuieşte-i să umble şi să lucreze cu înţelepciune în tot cursul vieţii lor, ca prin ei să se slavească Preafânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Laze Andreea
„Centrul catehetic Protopop Martir Aurel Munteanu” – biserica Huedin II