luni, 27 februarie 2012

RUGĂCIUNE

-->
Rugăciune către Dumnezeu pentru cei ce nu merg la şcoală

            Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Cela ce ai zis:„ Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci unora ca acestora este Împărăţia Cerurilor, Dumnezeule Preasfinte, izvor de nemărginită înţelepciune şi nemăsurată bunătate, Făcător al tuturor celor văzute şi nevăzute, ascultă rugăciunea noastră, ce o înalţăm către Tine cu inimă curată şi cu adâncă umilinţă.
            Milostiveşte-te, Doamne spre copiii din toată lumea, care din răutate, sau din nebăgare de seamă sau din indiferenţa părinţilor sau din alte pricini stricătoare de inimi tinere au fost lipsiţi de învăţătura Şcolii. Doamne Dumnezeule, Care ai binevoit, să-i trimiţi pe acest pământ, Multmilostive Doamne, Care dai hrană păsărilor cerurilor, animalelor şi tuturor vieţuitoarelor pământului, Cel ce păzeşti floarea ce răsare în mijlocul stâncilor hrăneşte, creşte, învaţă şi  păzeşte cu bine pe aceşti copiii.
Umple-i, Doamne, de înţelepciune luminată şi pricepere sfântă, care se pogoară de la Tine, Părintele luminilor. Descoperă-le calea spre Şcoală şi Biserică de unde vor afla Cuvântul Tău cel adevărat şi dătător de viaţă precum şi învăţăturile ştiinţelor folositoare. Apără-i pe ei de toate cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Porunceşte îngerilor Tăi ca totdeauna să fie călăuzitorii şi povăţuitorii lor luminaţi, spre toate faptele cele bune.
            Rugămu-ne Ţie, Doamne, deschide mintea lor ca să te cunoască pe Tine, cât se poate mai mult. Trimite harul Tău asupra lor şi-i învredniceşte să treacă cu bună rânduială vremea învăţăturii. Povăţuieşte-i să umble şi să lucreze cu înţelepciune în tot cursul vieţii lor, ca prin ei să se slavească Preafânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Laze Andreea
„Centrul catehetic Protopop Martir Aurel Munteanu” – biserica Huedin II


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu